W wielu krajach europejskich ferie odbywają się w różnych terminach - w zależności od landów, kantorów, itp. Serwis FerieEuropa.pl zawiera informacje o feriach oraz innych dniach przerw w szkołach krajów europejskich. FerieEuropa.pl dotyczą przede wszystkim ferii u europejskich sąsiadów Polski (ferie 2016 - w Polsce).

Ferie w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania

Wielka Brytania składa się z czterech części składowych: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Jednostki te z kolei dzielą się na własne jednostki administracyjne.

Niemcy

Niemcy są krajem federacyjnym - są podzielone na Landy i każdy Land rozpoczyna jak i kończy wakacje w innym czasie.

Austria

Austria jest krajem federacyjnym podzielonym na 9 krajów związkowych (landów). Najdłużej trwają tam ferie letnie - wakacje.

Szwajcaria

Szwajcaria jest państwem federacyjnym w Europie Zachodniej. Podzielona jest na 26 kantonów i 2890 gmin. Ferie w poszczególnych kantonach mogą odbywać się w różnych terminach.

Czechy

Czechy są krajem, w którym podobnie jak w Polsce, termin wakacji obejmuje cały lipiec i sierpień a także czasami kilka dni czerwca. Oprócz dobrze znanych wakacji, ferii wielkanocnych a także ferii świątecznych wyróżnia się także ferie wiosenne.

Francja

Francja jest krajem, gdzie terminy ferii i wakacji różnią się w zależności od strefy. Na terenie Francji wyróżnia się 3 strefy: A, B oraz C.

Holandia

W Holandii oprócz ferii zimowych, wakacji, ferii jesiennych oraz Bożego Narodzenia uczniowie mają także tak zwane ferie majowe.

Norwegia

Norwegia to kraj, w którym w okresie nauki przewidzianych jest 5 przerw od zajęć. Terminy ferii w poszczególnych okręgach różnią się nieznacznie.